ข้อควรรู้ญี่ปุ่น

รู้หรือไม่? มีอะไรอยู่ในเครื่องรางญี่ปุ่น

หัวข้อที่เกี่ยว
|
|
|
OhhoTrip_JP Charm_Cover-01

นี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหัวเราตลอดมาว่าสิ่งที่อยู่ในถุงผ้าลวดลายสวยงามหลากหลายรูปแบบนั้นมันคืออะไร แต่จะให้แกะออกมาดูเองก็เกรงว่าจะสูญเสียความศักดิ์สิทธิ์ไป แถมไม่แน่ใจอีกว่าจะผูกเก็บกลับไปสภาพเดิมได้มั้ย เราจึงไปหาคำตอบมาเผื่อทุกคนแล้วค่ะ ไปดูกันเลย : )

ก่อนจะไปถึงเรื่องของเครื่องราง ต้องมาทำความรู้จักเรื่องของศาสนาและความเชื่อในประเทศญี่ปุ่นกันซักนิด โดยสัดส่วนแล้ว ชาวญี่ปุ่นนั้นนับถือลัทธิชินโตมากพอ ๆ กับศาสนาพุทธเลยทีเดียว โดยที่ในจำนวนที่มากพอ ๆ กันนั้นหมายถึงชาวญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งมีความเชื่อและปฏิบัติตามคำสอนของทั้งสองศาสนาไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากดั้งเดิมก่อนที่จะมีการเผยแผ่ศาสนาอื่น ๆ เข้ามาในแผ่นดินญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นก็นับถือลัทธิชินโตมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมา จนถูกหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตและกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกัน ดังจะพบเห็นศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิได้ทั่วไป ซึ่งเป็นศาลเจ้าของลัทธิชินโต แสดงถึงความแพร่หลายของลัทธินี้ได้อย่างดี

แต่เมื่อถึงยุคที่ศาสนาอื่น ๆ ได้ถูกนำเข้ามาเผยแผ่มากขึ้น ประกอบกับประเทศญี่ปุ่นเองก็ต้องการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมชาติตะวันตก ญี่ปุ่นจึงลดความสำคัญของลัทธิชินโตลง แต่ถึงอย่างนั้น ชาวญี่ปุ่นก็มิได้ละทิ้งรากความเชื่อเดิมเสียทีเดียว ในเทศกาลงานสำคัญต่าง ๆ ชาวญี่ปุ่นก็ยังคงมีการเข้าร่วมพิธีกรรม การบูชาสิ่งเคารพต่าง ๆ ต่อทั้งสองความเชื่อรวม ๆ กันอยู่ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลไป ว่าจะเคารพบูชาเทพหรือพระองค์ไหนของศาสนานั้น ๆ

ในส่วนของลัทธิชินโต หัวใจของลัทธิชินโตคือการบูชาเทพเจ้าที่มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนในธรรมชาติ ทั้งป่าเขา แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ สายลม สิ่งมีชีวิต ไร่นา บ้านเรือน ล้วนเป็นสิ่งที่เชื่อว่ามีเทพสถิตอยู่ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไม่แปลกหากศาลเจ้าชินโตแต่ละแห่งจะมีการบูชาเทพเจ้าที่ไม่เหมือนกันเลย ผู้ที่จะเข้าไปสักการะเทพเจ้าในศาลเจ้าแต่ละแห่งก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทพเจ้าที่สถิตอยู่ ณ ที่นั้น ว่าให้ความคุ้มครอง ปกปักรักษา หรือปัดเป่าในเรื่องใด เราจะได้ขอพรจากเทพเจ้าองค์นั้นได้อย่างถูกต้องค่ะ

และเมื่อเราได้ขอพรจากเทพเจ้าที่ศาลเจ้านั้น ๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราระลึกถึงเทพเจ้าองค์นั้น ๆ ได้อย่างสม่ำเสมอก็คือเครื่องรางนั่นเอง ซึ่งแต่เดิมในสมัยโบราณก็มักจะเป็นกระดาษหรือแผ่นไม้ที่มีบทสวด แต่ในยุคปัจจุบันได้มีการออกแบบเครื่องรางให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก และสามารถเป็น Accessories ได้ด้วย ภายในถุงผ้าก็จะเป็นบทสวดมนต์ คาถา หรือคำอวยพรให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ กันไป ซึ่งถ้าหากเป็นเครื่องรางจากศาลเจ้าชื่อดัง สิ่งที่ถูกบรรจุอยู่ภายในถุงเครื่องรางนี้ก็จะต้องผ่านการประกอบพิธีโดยผู้ทรงศีลของทางศาลเจ้าเท่านั้น จึงเป็นที่เชื่อกันว่าเป็นการเก็บพลังของเทพเจ้าเอาไว้ข้างในถุงเครื่องราง หากถุงเครื่องรางมีการเปิดหรือรอยฉีกขาด ก็จะทำให้พลังที่อยู่ในถุงเครื่องรางนั้นหายไปด้วยค่ะ

เครื่องรางที่รับมาไว้บูชานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนทุก ๆ 1 ปี ตามธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงเดือนแรกหลังปีใหม่ เนื่องจากเชื่อกันว่าจะเป็นการนำสิ่งไม่ดีที่ผ่านมาทั้งปีออกไป และรับเครื่องรางใหม่เข้ามาบูชาเพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ แทน ส่วนเครื่องรางเก่านั้นมักจะถูกนำไปคืนที่ศาลเจ้าเดิมที่รับมา เพื่อนำไปทำพิธีเผา ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่แสดงความเคารพต่อเทพเจ้าที่คอยช่วยเหลือบุคคลนั้น ๆ ตลอดปีที่ผ่านมา ไม่ได้ถูกนำไปทิ้งให้ย่อยสลายเอง ที่สำคัญคือไม่ควรนำเครื่องรางไปคืนศาลเจ้าอื่นที่ไม่ใช่ศาลเจ้าที่เป็นเจ้าของเครื่องรางนั้นเด็ดขาด เพราะเหมือนกับเป็นการไม่ให้เกียรติต่อเทพเจ้าของศาลเจ้าแห่งนั้นค่ะ

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าลัทธิชินโตนั้นมีการนับถือเทพเจ้าหลากหลายองค์ และสามารถสถิตอยู่ได้ในทุกสิ่งรอบตัว จึงเป็นเหตุให้มีเครื่องรางหลากหลายรูปแบบของความปรารถนานอกเหนือจากเรื่องทั่วไปอย่าง สุขภาพ ความรัก การงาน ครอบครัว การเรียน ยังมีเครื่องรางสำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องรางป้องกันหมี หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจงลงไปอีก และรวมไปถึงรูปลักษณ์ของเครื่องรางที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นถุงผ้าไหมเสมอไป แต่มีการออกแบบให้มีความน่ารักและสะดวกต่อการพกพาในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น จึงทำให้ความนิยมในการบูชาเครื่องรางนั้นยังคงมีอยู่ในสังคมญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าภายในถุงเครื่องรางที่เราบูชานั้นจะบรรจุคาถาหรือพลังจากเทพเจ้าไว้มากเพียงใด แต่เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จนั้นอยู่ที่การปฏิบัติต่อคำอธิษฐานของตัวเราเองด้วย หากผู้บูชาได้เพียงแต่สวดมนต์อ้อนวอนต่อเทพเจ้านั้นทุกวันทุกคืน แต่ตัวผู้ขอกลับนิ่งเฉย เฝ้ารอแต่การช่วยเหลือจากเทพเจ้าเพียงฝ่ายเดียว ความปรารถนานั้นก็อาจจะไม่สัมฤทธิ์ผลเทียบเท่ากับคนที่มีความมุมานะและมุ่งมั่นต่อความปรารถนาของตน ขยัน ตั้งใจทำทุกวิถีทางเพื่อให้สำเร็จสิ่งที่ใจตั้งมั่นเอาไว้ เครื่องรางจึงเปรียบเสมือนกำลังเสริมของผู้ที่บูชาให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่น และพบกับความสำเร็จได้ หากต้องเจอกับอุปสรรคระหว่างทาง พลังที่สถิตอยู่ในเครื่องรางก็จะคอยคุ้มครองให้เรามีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะ

ที่สำคัญ ถ้าหากสงสัยว่ามีอะไรอยู่ข้างใน ก็อย่าเพิ่งไปแกะถุงดูนะคะ ; >

Credit

https://en.wikipedia.org/wiki/Omamori

ข้อมูลในหน้านี้อาจมีข้อมูลในวันที่เผยแพร่ แม้ว่าเราจะพยายามอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แต่โปรดทราบว่าข้อมูลบางอย่างอาจไม่ได้รับการอัปเดต
ABOUT ME
Amornsri Anutrakulchai
เป็นคนที่รักการเที่ยวคนเดียวมาก ๆ และอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนลองเดินทางด้วยตัวเอง แต่แปลกมาก ๆ ที่เราไม่เคยเดินทางในญี่ปุ่นคนเดียวเลย อาจเป็นเพราะเป็นประเทศที่ทุกคนมีความผูกพัน ใฝ่ฝันและเอื้อมถึงได้ ก็เลยมักจะมีเพื่อนร่วมทางด้วยเสมอ สิ่งที่เราสนใจในญี่ปุ่นมากที่สุดคืองานออกแบบในทุก ๆ มิติ ทั้งสถาปัตยกรรม ของใช้ อาหาร แฟชั่น การ์ตูน ชอบในความละเอียดกับที่มาที่ไปของทุก ๆ สิ่งรอบตัวค่ะ
RELATED POST
ohho-hokuriku-event-19feb23-419341b2
ข้อควรรู้ญี่ปุ่น

เปิดโลกทำ ความรู้จักกับสามจังหวัดของภูมิภาคโฮคุริคุ มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้นของแดนอาทิตย์อุทัย ต้อนรับชินกันเซนสายใหม่ Hokuriku Shinkansen

19/02/2023
คำแนะนำสไตล์การท่องเที่ยวญี่ปุ่น 100 แบบ

ถ้าคุณชอบบทความนี้
กด "ถูกใจ" ด้วย!

กด “ถูกใจ” และรับข้อมูลล่าสุด!