ภูมิภาค
หัวข้อที่เกี่ยว

ญี่ปุ่น….คนเดียวก็เที่ยวได้ ตอนที่ 1 : โอไดบะ (Odaiba)

สวัสดีผู้อ่านทุกคน ขอเชิญพบกับซีรีย์การท่องเที่ยวที่จะพาไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทาง การเดินทางและความเป็นมาที่ผู้อ่านอาจะไม่เคยได้พบหรือเห็นมาก่อน โดยวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ย่านหรูหราใจกลางกรุงโตเกียว ที่มีการประสมประสานระหว่างกลิ่นไอสไตล์อเมริกา และ ญี่ปุ่นเข้าไว้ด้วยกันนั่นคือย่าน “โอ